Technology

29 maart 2017

Hoe we robots inzetten voor meer banen in de Bollenstreek

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

‘Van authentieke bollenteelt naar koploper in vierde Industriële revolutie’  

Robotisering en digitalisering en de mogelijke effecten ervan op arbeid zijn ‘hot’. Zo blijkt uit het rapport ‘De robot de baas’ (december 2015) van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Ook opende in 2015 het eerste uitzendbureau voor robots. En last but not least stond het World Economic Forum 2016, beter bekend als de Davosconferentie, volledig in het teken van: ‘the Fourth Industrial Revolution’. Hoe gaan de gemeenten in de Bollenstreek zich voorbereiden op de digitalisering en de robotisering?

Technologie verandert de wereld sneller dan alle andere ontwikkelingen. En sneller dan ooit tevoren. Het zal banen overbodig maken, maar ook nieuwe banen creëren. Artificial intelligence, robotisering en digitalisering stimuleert handel en economische bedrijvigheid. Technologie maakt veel dingen makkelijker, goedkoper en toegankelijker. Daarmee groeit de vraag naar eten, goederen, educatie en zorg. Dat biedt kansen voor meer werk. Dit zal wel ander werk zijn dan dat we tot nu toe gewend zijn.

Robotisering & digitalisering vraagt om nieuwe oplossingen

Afwachten totdat de robots werk van (lager) geschoolde werknemers overnemen is een te passieve houding. De vraag is niet of het gaat gebeuren, maar wanneer. Het mag daarom over vijftien jaar geen excuus zijn dat een inwoner van de Bollenstreek, zijn of haar baan is verloren aan een robot. Dat is in de meeste situaties al voorspelbaar en daarop moeten werknemers dus worden voorbereid. Hoe kan dat worden gerealiseerd?

Innovatie is een permanent proces geworden en vergt permanente scholing. Organisaties zullen anders moeten gaan denken over het managen van arbeid en werkplekken in het algemeen. Ze moeten niet alleen focussen op het opleiden van de huidige medewerkers, maar ook op het aantrekken van nieuwe medewerkers die andere talenten en vaardigheden hebben. En dat is een taak van de arbeidsmarkt als geheel en niet alleen van organisaties.

Arbeid wordt te duur en daarom wordt er gewerkt aan nieuwe oplossingen. Ziekzoeken in de bollensector, wordt nu al te duur en er zijn te weinig mensen die het werk nog willen doen. De gemeenten in de Bollenstreek zouden de ambitie moeten hebben om mensen op te leiden tot agrarische dronepiloot. Vorig jaar november kondigde het Chinese bedrijf DJI – bekend van de populaire Phantom consumentendrone – aan zich op de landbouw te gaan richten. Deze Agras MG-1 octocopter kan 10 liter aan gewasbeschermingsmiddelen meenemen en over het gewas spuiten. Met de ambitie om 10.000 mensen op te leiden tot agrarische dronepiloot wordt het Chinese DJI – nu al ’s werelds grootste droneproducent – ook de grootste drone loonwerker ter wereld. Met 100 Chinese servicepunten. Dat zouden ondernemers uit de Bollenstreek (op kleinere schaal uiteraard) ook kunnen doen.

Robotcampus Bollenstreek: motor van innovatie in MKB

De arbeidsmarkt zal drastisch veranderen onder invloed van digitalisering en robotisering. Door de vooruitgang in de technologie zullen bepaalde banen verdwijnen, maar de geschiedenis leert ons dat vooruitgang weer nieuwe banen oplevert. Als innovaties in het verleden niet bestonden, vervoerden we ons met de koets en bracht de postduif de brieven rond. Staan de huidige ontwikkelingen garant voor nieuwe kansen in de Bollenstreek?

Een heel nieuw initiatief zou de kansen op werk in de toekomst kunnen vergroten: de Bollenstreek Robot (maintainance) campus. Waar de (universiteit) Delft de robots uitvindt en verder ontwikkelt, kan de Bollenstreek met een Robot Campus de Robots onderhouden. Dit vereist technische- en ICT kennis en vaardigheden die op de campus kunnen worden opgedaan en voor banen zorg in zowel het onderwijs (leraren), als ontwikkeling en onderhoud van de robots. De Robot Campus is een motor voor het MKB.

Onderwijs: geef slimme kinderen meer ruimte

De eerste verantwoordelijkheid voor (technologische) ontwikkeling ligt bij ondernemers en werknemers zelf. Tegelijkertijd kunnen (lokale) overheden zich er niet afzijdig van houden. Met de verantwoordelijkheid voor (basis) onderwijs, kunnen de gemeenten vroegtijdig inspelen op de kansen van de toekomst. In het (basis) onderwijs wordt veel aandacht gericht op kinderen die niet kunnen meekomen. Het wordt nu tijd om de ruimte te geven aan de slimme kinderen. De hoogbegaafden en de kinderen met uitzonderlijke talenten. Inspireer en motiveer hen om het beste uit zichzelf te halen. Programmeren is nog geen vak op school, al wordt daar wel om gevraagd. En waarom zou het (basis) onderwijs nu al beginnen met Robotisering als vak?

Toekomst van werk in de Bollenstreek

Hoe zal de toekomst van de Bollenstreek eruitzien? Gemeenten moeten zich als technologie-optimisten opstellen. Nu al, zullen zij samen met inwoners, kijken hoe om kan worden gegaan met technologische veranderingen. Gemeenten kunnen kansen van robotisering en digitalisering in kaart brengen voor de Greenport- en andere sectoren. De jeugd zal in het (basis) onderwijs voorbereid moeten worden op de ontwikkelingen en arbeid (re)organiseren.

Alleen dan kan de streek de uitdagingen van de tijd en technologie doorstaan. Met het vooruitzicht dat de banen van nu zeer waarschijnlijk een andere invulling hebben. Gemeenten die faciliteren en ondernemers alle ruimte geven zich te ontwikkelen zorgen daarmee dat de kansen van de vierde industriële revolutie volledig worden benut en veel mensen uit de streek aan het werk blijven, nu en in de toekomst.