Bestuurlijke toekomst

8 augustus 2017

Tien redenen voor één gemeente Bollenstreek

Tags: , , , , , , , ,

Een grote gemeente Bollenstreek doet meer recht aan haar inwoners dan vijf kleinere gemeenten met gemiddeld twintigduizend inwoners. Complexe vraagstukken worden nu niet opgelost (sterker nog, er wordt niet eens over nagedacht) en de kleine gemeenten zijn niet toekomstbestendig.
Inwoners maken zich vooral zorgen over het behouden van de identiteit van de huidige gemeente.

Een stap voorbij deze emotie: Hoe wordt de Bollenstreek een gemeente van de toekomst en wat zijn de tien redenen voor één grote gemeente Bollenstreek?

 1. Klaar voor bestaande opgaven – complexe vraagstukken
  Een gezamenlijke Energieagenda, Bollenstreek-bereikbaarheidsplan, cyber security deltaplan, een gezamenlijke retailvisie en professionele internationale Bollenstreek promotie ontbreken tussen huidige kleine gemeenten. Bij één gemeente Bollenstreek, kunnen dergelijke complexe vraagstukken wel aangepakt worden.
 2. Klaar voor onverwachte ontwikkelingen – toekomstbestendig besturen
  ’Toekomstbestendig besturen is voorbereiden op wat we niet kunnen kennen’. Die voorbereiding is nodig, want op veel terreinen zetten nieuwe ontwikkelingen – disrupties – de bestaande verhoudingen volledig op zijn kop. Tegelijkertijd is er meer dan ooit vraag naar robuuste antwoorden.
 3. Sterkere, flexibelere en veerkrachtigere organisatie
  Gemeenten krijgen steeds meer verantwoordelijkheden, onder meer omdat ze taken overnemen van het Rijk. Door samenvoeging van de huidige kleine gemeenten, ontstaat een grotere organisatie die wel alle nieuwe, complexe gemeentelijke taken aankan, zoals ouderen- en jeugdzorg.
 4. Kwaliteitsverhoging raadsleden
  Kandidaat raadsleden zijn steeds moeilijker te vinden. Selecteer vanuit iedere (huidige) gemeente de beste kandidaat en er is direct een kwaliteitsimpuls in de nieuwe gemeenteraad.
 5. Voorkomen dubbel werk
  Bestuurders en raadsleden zijn druk met veel dezelfde onderwerpen per (kleine) gemeente. Iedere gemeenteraad moet zich verdiepen in dezelfde onderwerpen: Een zwembad, sportclub, lokale subsidies en nieuwe beleidsplannen.  In een grote(re) gemeente hoeft het wiel niet iedere keer opnieuw te worden uitgevonden.
 6. Interessantere werkgever
  Een grotere gemeente biedt meer en interessantere banen voor ambitieuze ambtenaren, die hard nodig zijn voor de uitvoering van het beleid. Voordeel voor de Bollenstreek: er komen meer HBO+ banen bij.
 7. Democratischer en duidelijker
  Een fusie betekent het einde van ondemocratische samenwerkingsverbanden. HLT samen , Holland Rijnland, losse samenwerkingsverbanden ( zoals ISD) en tussen twee of drie gemeenten onderling zijn ondoorzichtig en ondemocratisch. Inwoners kiezen hun gemeenteraad en daarna weten ze niet voldoende van de samenwerkingsverbanden af en wie ze daarin vertegenwoordigt.
 8. Ook tijdens vakantie gaat werk door
  In een kleine gemeente is er vaak één ambtenaar per onderwerp/vraagstuk. Als die ziek of met vakantie is, ligt het werk stil. Ook is er iedere dag van het jaar een wethouder met vakantie:
  Bij 21 vakantiedagen per persoon, hebben de huidige 18 wethouders 378 dagen per jaar vrij. U leest het goed: u betaalt dus meer dan een jaarsalaris voor niets. Bij een grote gemeente zijn er 3 tot 5 wethouders, meer ambtenaren per onderwerp en is er altijd iemand aan het werk.
 9. Meer voor elkaar krijgen.
  De Bollenstreek wordt een serieuze gesprekspartner van het Rijk en de Provincie. Nu zijn de gemeenten het onderling soms al niet eens en lobbyen allemaal voor zichzelf. Met uiteraard minder resultaat. Want als de gemeenten onderling al geen overeenstemming hebben, waarom zou het Rijk of de Provincie dan mede investeren in plannen?
 10. Kostenbesparing mogelijk
  Voordat een fusie plaatsvindt, worden kosten gemaakt. Daarna zijn er mogelijkheden voor kostenbesparing op o.a. personeel, ICT en huisvesting. Toch is kostenbesparing het argument dat vaak NIET wordt waargemaakt. Het is alleen mogelijk met een visie, keuzes maken en goed bestuur. Het is dus belangrijk dat het nieuwe college zuinig is met belastinggeld.

Veel inwoners zijn bang dat ze hun identiteit verliezen bij een fusie. Toch blijkt dit niet uit de praktijk. Vijf of tien jaar na een fusie hoor je weinig tot niets meer over de ‘oude’ identiteit, vooral wanneer de praktische zaken goed zijn geregeld.

Bang zijn voor één grote gemeente is dus niet nodig. Een tussenstap is de nieuwe gemeente Noordwijk (Noordwijk-Noordwijkerhout). Maar wil de Bollenstreek klaar zijn voor de toekomst, dan is één grote gemeente noodzakelijk. Het biedt ongelofelijk veel kansen. Wie durft het initiatief te nemen?

4 thoughts on “Tien redenen voor één gemeente Bollenstreek

 1. Sanneke dit is muziek in mijn oren .
  Een grote bollen hemeente met veel profesials . U wordt de politiek te veel bepaald door emoties en populisme . De samenwerkingen die er nu opgezet zijn HTL en Noordwijk-erhout zijn weer drama pacts . Gaat weet verl geld in de samenvoegingen (gemeentehuizen) zitten terwijl het de kern van de taken niet (veel) beter er van worden.

  Ik dacht dat ik (bijna) de enige was die hier een (groot) voorstander van was.

  1. Beste Nico,
   Dank voor je reactie. Inderdaad gaat het veel over emotie en te weinig over de echte mogelijkheden en oplossingen in de streek. Ik hoop echt dat de politici over hun eigen grenzen (en carrière) durven kijken en het beste te doen voor de inwoners.

   1. Het gaat inderdaad om jouw laatste zin: politici stap over je eigen grenzen heen. Maar, hier zit gelijk het probleem. Het is helaas slechts weinig lokale politici gegeven. Laatst sprak ik een fractie voorzitter van een politieke partij in Lisse, waar ik woon. De beste man had op mijn vraag slechts één doel: wethouder worden. Op mijn vervolgvraag of hij ook bepaalde doestellingen had ten faveure van Lisse of breder, bleef hij het antwoord schuldig. Droevig, maar waar en illustratief. Ik ben voor een dergelijke bollenstreekgemeente gebaseerd op de door jou gegeven pro’s.

    1. Beste heer Borgert, dank voor uw reactie. Helaas (!) staat uw voorbeeld niet op zichzelf. Persoonlijk gewin gaat voor visie en daadkracht. De personen die zo de politiek ingaan -met deze instelling- zijn niets waard. Het jammere alleen is, dat de inwoners inmiddels niet beter weten en het dus op z’n Bollenstreeks ‘wel best’ vinden. Tijd voor verandering en politici met een visie en die met oog voor de maatschappij/toekomst durven te veranderen. Groet, Sanneke

Comments are closed.