Bestuurlijke toekomst

22 augustus 2017

Veerkrachtige Bollenstreek: omarm verandering en vernieuwing

Tags: , , , , , , , ,

Om de fysieke, sociale en economische uitdagingen van de 21e eeuw aan te kunnen, moeten gemeenten tegen een stootje kunnen. Wereldwijd hebben honderd grote steden daarom een toekomstbestendige ‘Resilient Strategy’ (veerkracht strategie) ontwikkeld.  Om flexibeler, robuuster en vindingrijker te zijn. Wat kan de Bollenstreek, als Greenportgemeente van de toekomst, doen om toekomstbestendig te zijn? 

Bollenstreek in 2040: een veerkrachtig toekomstscenario?
Hoe ziet de Bollenstreek er dan uit? Zijn we dan een internationale Greenport gemeente, kunnen we dan zonder fossiele brandstoffen en hebben we een circulaire economie? Hebben we optimaal gebruik kunnen maken van 3D-printing en smart technologie? Behoren Bollenstrekers dan tot de gezondste inwoners van Nederland en draaien ze volop mee in de nieuwe economie?

Bollenstreek en 21e eeuwse transities
Er zijn allerlei ontwikkelingen aan de gang die spanningen veroorzaken en misschien zelfs crises kunnen veroorzaken.

  • De economie van de 21e eeuw (‘next economy’) Gelijktijdige omslagen van fossiele naar duurzame energie, van analoog naar digitaal en van lineair extractief naar circulair duurzaam.
  • Klimaatverandering   Zeespiegelstijging, vaker en intensere regenbuien, onregelmatige rivierafvoer, bodemdaling en hittestress.
  • Digitalisering Er is sprake van een exponentieel verlopende technologische ontwikkeling, Bijv. Internet of Things, SMART-city, Big Data, met volop kansen, maar ook toenemende afhankelijkheden en kwetsbaarheden op het vlak van veiligheid en privacy. Banen gaan verloren en (kunnen) worden gecreëerd in andere (technologische . agrarische) sectoren.
  • Nieuwe democratie Individualisering, mondige burgers en consumenten, toenemende zelforganisatie, opkomst van prosumers (soms consument en dan weer producent), betere informatievoorziening, andere rol voor de overheid en nutsbedrijven.
  • Decentralisatie de overheid hevelt taken van het Rijk over aan gemeenten, zoals jeugdzorg en ouderenzorg.
  • Onbekende ontwikkelingen Hoezeer we ons ook proberen voor te bereiden op dit soort ontwikkelingen, vaak gebeurt toch het onverwachte en voltrekken ontwikkelingen zich toch anders dan aanvankelijk ingeschat. Daar goed mee kunnen omgaan vraagt om veerkracht.

Op ontwikkelingen anticiperen
Om te anticiperen op deze ontwikkelingen, zal de Bollenstreek moeten stoppen met het opereren op (te) kleine schaal: fuseren dus. Een ‘Community connection’ is noodzakelijk: inwoners onderling moeten elkaar kennen en samenwerken – ongeacht gemeentegrenzen tussen de kleine dorpjes in de streek. Dat was in het begin van de Bollenstreek in de 16e eeuw misschien nog handig, maar niet meer in de 21e eeuw.

Grote rol voor ondernemers & inwoners
Samen met stakeholders, ontwikkelt de -te benoemen- Chief Resilient Officer, namens de Bollenstreek gemeente (100/m inwoners) een Resilient strategie. Wat doen we nu al, wat kan beter, wat doen we nu nog niet en wat zou wel moeten, in onder andere het onderwijs? Met grote rol voor het bedrijfsleven kunnen we optimaal profiteren van de kansen die zich aandienen. Samen zijn we veerkrachtig, robuust en flexibel: klaar voor de toekomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *