Greenport

7 september 2017

Bollenstreek: Silicon Valley van wereldbollenhandel

Tags: , , , , , , , ,

Nederland heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Gewasbeschermingsmiddelen worden schaarser of moeilijker inzetbaar en tegelijkertijd nemen de internationale kwaliteitseisen voor de producten uit de Greenport toe. De ruimte in de Duin- en Bollenstreek is schaars en er is op dit moment weinig innovatiekracht in de streek. Dit vraagt om het vinden van oplossingen voor de grote uitdagingen waar we vandaag in Bulb Valley Holland voor staan. Is de streek daar klaar voor?

Ontdekkers en hervormers
Innovaties zijn te allen tijde belangrijk voor ondernemers, ook in de bollen- en bloemensector. Door de enorme vraag naar tulpenbollen vonden in de Gouden Eeuw veel mutaties plaats en bereikten de prijzen van de tulpenbollen enorme hoogten. Het was de tijd van het opkomend kapitalisme. De prijs van een tulpenbol stond in 1636 gelijk aan de waarde van een Amsterdams grachtenpand. Dit kon niet lang goed gaan en in 1637 klapte de tulpen(wind)handel in elkaar. Niet iets om nu te willen herhalen, maar de Gouden Eeuw was wel de tijd van ontdekkers en hervormers. Meer dan 60% van de totale wereldhandelsstromen in de bollensector lopen via de ‘hoofdstad van de Bollensector’: de Duin- en Bollenstreek. Hoe is het dan mogelijk dat er te weinig vernieuwing en innovatiekracht is? Deze tijd vraagt opnieuw om ontdekkers en hervormers die innoveren.

Vernieuwing en innovatie
Vernieuwing van de Greenport economie is een kwestie van product- of keteninnovatie door de de sector zelf. Innovatie in Bulb Valley Holland is dus niet nieuw. Wat wel nieuw is, is dat de 4-o’s (onderzoek-onderwijs-overheid-ondernemers) samenwerken op technologische ontwikkeling, energiebesparing, verduurzaming, nieuwe toepassingen en cross overs met andere clusters, zoals SpaceTech. Gespecialiseerde werknemers op midden- en hoger niveau, moeten aangetrokken blijven worden. Samenwerking met regionale onderwijsinstellingen is daarom hard nodig.

Het verhaal achter de bloem – nieuwe verdienmodellen
Uitbreiding van de kennisinfrastructuur is een must. Design en events kunnen waarde toevoegen aan bestaande producten. Nieuwe verdienmodellen ontstaan door ook buiten het seizoen van Keukenhof sierteelt te combineren met toerisme, zoals wordt gedaan bij de Lenteflora.
Het verhaal achter de bloem is prachtig. Ondernemers kunnen het hele jaar door toeristen op hun bedrijf verwelkomen om een unieke kijk achter de schermen te geven.

Samen ontwikkelen wat er nog niet is
Samenwerking binnen Bulb Valley Holland is een belangrijke stap naar meer innovatie en dus onmisbaar. Ruimtevaarttechnologie heeft interessante toepassingsmogelijkheden voor andere sectoren, bijvoorbeeld precisielandbouw. Synergetische voordelen kunnen worden behaald en om spacekennis kan worden vermarkt. De toepassing van Groene research vanuit het Leidsche BioSciencepark kan interessant zijn voor de Greenport. Samen ontwikkelen wat nu nog niet bestaat is niet makkelijk. Wel interessant en uitdagend. Dit maakt het aantrekkelijker voor midden- en hoger opgeleiden om in de Bollenstreek te werken.

De Silicon Valley van de wereldbolleneconomie
Door de samenwerkingen en innovaties binnen de clusters, is Bulb Valley Holland klaar voor de toekomst. Met voldoende werkgelegenheid, economische activiteit en met ontwikkelde en vastgehouden kennis. Zo zou de regio in 2030 zomaar bekend kunnen staan als  “Silicon Valley van de wereldbolleneconomie”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *